Transakce začlenění

Celá transakce začlenění společností AXA pod značku UNIQA podléhá obvyklým právním podmínkám při uzavření obchodních dohod, včetně získání nezbytných regulačních souhlasů.

Dosud realizované kroky:

  • 7. února 2020 byla oznámena dohoda s koncernem UNIQA Insurance Group o převzetí aktiv skupiny AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku
  • 29. července 2020 vydala Evropská komise pozitivní stanovisko a schválila sloučení obou finančních skupin
  • v průběhu července až října 2020 byly vydány souhlasy lokálních regulátorů k začlenění jednotlivých entit AXA do skupiny UNIQA Insurance Group
  • k 15. říjnu 2020 došlo k převedení akcií vlastněných AXA Group na UNIQA Insurance Group, čímž se tato skupina stala právně i fakticky vlastníkem společností AXA na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku


Další plánované kroky:

  • k 15. lednu 2021 se penzijní a investiční společnosti ze skupiny AXA přejmenují na UNIQA
  • do konce července 2021 se životní a neživotní pojišťovny AXA sloučí a přejmenují na UNIQA
  • do konce roku 2021 se celý proces fúze dokončí a formálně se ukončí působení značky AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku
  • postupně dojde i ke sjednocení produktové a servisní nabídky (cca v horizontu do 1. 1. 2022)