Úrazové připojištění KUTIL

  • připojištění k produktu Domov VARIANT
  • pojištěny trvalé následky od 10 % tělesného poškození
  • pojistná částka až 1,000.000 korun
  • pojistné 250 korun ročně je součástí celkového pojistného za Domov VARIANT

Nevztahuje se na úrazy, ke kterým dojde při dopravní nehodě, provozování registrovaného sportu a pracovní úrazy.